Pomnik Burmistrza Stanisława Wolskiego

3 czerwca 2018 r. Gmina Wyszków zaprosiła nas na Święto Samorządu Terytorialnego i odsłonięcie pomnikajednego z chlubnych przedstawicieli naszej małej ojczyzny - Ziemi Wyszkowskiej - Stanisława Wolskiego, przedwojennego burmistrza Wyszkowa. Jest to pomnik nie tylko samorządowca - burmistrza, który podczas II wojny światowej odmówił współpracy z Niemcami, ale też pomnik człowieczeństwa i patriotyzmu. Stanisław Wolski wraz z żoną Wincentyną zaopiekowali się dwiema Żydówkami Rachelą i Bronią, córkami kuśnierza Rubinowicza, którym udało się uciec z wołomińskiego getta. W 1948 r. siostry Rubinowiczówne wyjechały do Izraela. Na ich wniosek państwo Wolscy pośmiertnie zostali odznaczeni medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. 

Po Mszy św. odprawionej przez Księdza Dziekana Zdzisława Golana, który wygłosił też okolicznościowe kazanie i Ks. Proboszcza Romana Karasia, po uroczystym przemarszu na plac Wyzwolenia, został tam odsłonięty i poświęcony pomnik naszego bohatera, byśmy przechodząc obok niego pamiętali, co kiedyś uczynił przedstawiony na tym pomniku i nie przestawali uczyć się właściwie rozumianego patriotyzmu oraz miłości do naszej Ojczyzny.

Wspomniane dziewczynki również zostały ujęte w projekcie, a jedna z nich, Bronia Rubinowicz, mieszkająca obecnie w Izraelu, wzięła udział w uroczystości - Urodziłam się w Wyszkowie i moje życie zmieniło się, jak zaczęła się wojna. Nie myślałam, że wrócę jeszcze do Wyszkowa. Chciałam Wam wszystkim podziękować za pamięć - mówiła ze wzruszeniem.

W wydarzeniu uczestniczyła również rodzina samorządowca - Jesteśmy bardzo wdzięczni jako Wolscy za podtrzymywanie więzi z naszą rodziną. Nikt z nas już tu nie mieszka, ale pamiętam jak mój - nieżyjący już od kilku lat - ojciec lubił i cenił to miasto, jego ludzi, jego ziemie. Zawsze mówił o tym, że Wyszków był tym miejscem, gdzie spędził szczęśliwe dzieciństwo i burzliwą, wojenną młodość. Był zawsze wdzięczny za to, że Wyszków mu się odwdzięczył „Honorowym Obywatelstwem” i było to jedno z tych wyróżnień - a mój ojciec miał ich wiele - które najbardziej cenił - mówił Rafał Wolski, wnuk Stanisława Wolskiego, konsul generalny RP we Lwowie.

Autorem pomnika jest prof. Czesław Dźwigaj, najczęściej kojarzony z pomnikami Jana Pawła II - Postać burmistrza to jest duch unoszący się na tymi dwiema dziewczynkami. Proszę popatrzeć, jakie on ma duże ręce, jak obejmuje te dziewczynki. On nie ma nóg, on jest ponad nimi. Wolski zachował swoją tożsamość, jako katolik, jako osoba otwarta i ratuje życie - tej jednej, starszej, zadziornej, bo ona nie godzi się z losem i tej drugiej, milusińskiej, która się przytula, bo jeszcze do końca nie wie, co to wszystko znaczy, nie ma tej świadomości - opisywał autor.

« Powrót

NOWY DACH NA KOŚCIELE

Dnia 10.10.2018 r. Komisja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Delegatury w Ostrołęce odebrała zakończone prace związane z przykryciem nową dachówką całego kościoła, k...

NOWE OZDOBNE STUŁY

Dnia 9 października 2018 r. Ks. Emil poświęcił trzy nowe ozdobne stuły (Maryjna, która wraz z ornatem różowym jest darem rodziców młodzieży bierzmowanej oraz zakupione ost...

ODPUST I NOWI WIKARIUSZE W PARAFII

W dniu 1 września 2018 r. przeżywaliśmy kolejny Odpust św. Idziego oraz IV rocznicę uzyskania relikwii naszego Patrona i ustanowienia kościoła Sanktuarium św. Idziego. W ciągu dnia kazan...

NOWY WYSTRÓJ ŁAWEK PRZED GROTĄ MB

W sierpniu 2018 r. przed Grotą Matki Bożej z Lourdes w ławkach przeprowadzona została wymiana wszystkich desek. Jesteśmy wdzięczni fundatorom i wykonawcom tego przedsięwzięcia. ...

GRUPA BIAŁA

Od 1 do 14 sierpnia 2018 r. o godz. 21.00 przy Sanktuarium św. Idziego przed Grotą Matki Bożej z Lourdes gromadzą się na Apelu Jasnogórskim pielgrzymi Grupy Białej im. św. Jana Pawła II...

Dane kontaktowe

Sanktuarium św. Idziego
w Wyszkowie
ul. Białostocka 12
07-200 Wyszków, Polska

Tel:+48 29 742 32 13
Mail:idzi-sanktuarium@wp.pl
Nazwa banku:Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Numer rachunku:16 8931 0003 0000 2495 2006 0001

Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:08.00 - 09.30 | 16.00 - 17.30
sobota:08.00 - 09.30

Formularz kontaktowy