DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Drodzy parafianie!

Co roku czeka nas rozliczenie się z właściwym Urzędem Skarbowym.

Często będąc w posiadaniu rocznych rozliczeń od swoich pracodawców zastanawiamy się, z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku podatkowym przysługują. Jedną z ulg, z jakiej co roku mogą korzystać podatnicy, to darowizna na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, który częściowo zostanie nam zwrócony przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego, zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my przyczynimy się do remontu naszego Kościoła. Wysokość przekazanej darowizny może być różna, jednak od dochodu możemy odliczyć kwotę nie wyższą niż 6 % kwoty wynikającej z dochodu podatnika. Warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest posiadanie potwierdzenia wpłaty na konto bankowe parafii oraz wypełnienia załącznika PIT-0, gdyż podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Każdy z nas, kto chce, może zgodnie z przepisami podatkowymi,  przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego dochodu.

Kto może skorzystać z ulgi na cele kultu religijnego?

Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy osiągają przychody z tytułu umów zlecenia, o dzieło, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?

Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w  załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego.

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy? 

Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?

Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i  nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

 

JAK ROZLICZYĆ DAROWIZNĘ, W WERSJI LIMITOWANEJ 6 %, NA RZECZ KOŚCIOŁA KROK PO KROKU:

KROK PIERWSZY – WPŁATA NA RACHUNEK BANKOWY KOŚCIOŁA

KROK DRUGI – W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ, NA  JAKI CEL ZWIĄZANY Z KULTEM RELIGIJNYM, PRZEZNACZAMY DAROWIZNĘ np: ZAKUP SZAT LITURGICZNYCH, REMONT KOŚCIOŁA, WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA.

KROK TRZECI –  DO ZEZNANIA ROCZNEGO NALEŻY KONIECZNIE DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIK PIT-0.

 

PRZYKŁAD 1:

PANI JOANNA AKCJA JEST ZATRUDNIONA NA UMOWĘ O PRACĘ, JEJ ROCZNE DOCHODY WYNOSZĄ:

PRZYCHÓD 52.356,00zł – KOSZTY UZYSKANIA 1.335,00zł = DOCHÓD  51.021,00

W 2016 ROKU PANI JOANNA AKACJA WPŁACIŁA NA RZECZ KOŚCIOŁA DAROWIZNĘ W WYSOKOŚCI 3.000,00,

JEJ ROZLICZENIE ZA 2016 ROK BĘDZIE WYGLĄDAĆ NASTĘPUJĄCO:

 

KROK PIERWSZY:

WYLICZENIE KWOTY, O KTÓRĄ MOŻEMY POMNIEJSZYĆ DOCHÓD DOCHÓD ROCZNY X 6% = 51.021,00 X 6% =  3.061,26

PANI JOANNA AKACJA DOKONAŁA WPŁATY W WYSOKOŚCI 3.000,00

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MOŻE W CAŁOŚCI ODLICZYĆ DAROWIZNĘ OD DOCHODU.

KROK DRUGI : WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKA PIT-0

KROK TRZECI: WYPEŁNIENIE ZEZNANIA ROCZNEGO PIT- 37

 

PRZYKŁAD 2.

Państwo Wyszkowscy są rencistami / emerytami i ich roczny dochód wynosi:

29.000,00 zł, wpłacili na rzecz kościoła darowiznę w wysokości 500.00zł

Sprawdzamy, czy możemy odliczyć tę wpłatę w pełnej wysokości dochód roczny X 6% = 29.000,00  ZŁ X 6% =  1.740,00 zł – Państwo Wyszkowscy wpłacili kwotę darowizny w wysokości 500.00zł, kwota ta mieści się  w limicie, dlatego też,  mają prawo odliczyć pełną kwotę wykazana na przelewie i pomniejszyć sobie dochód w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Pamiętajmy!

Po pierwsze, darowizna podlega odliczeniu  w danym roku podatkowym, tylko wtedy,  gdy w tym samym roku podatkowym, zostanie dokonana darowizna, czyli  –  kwoty wpłacone w 2018 roku, podlegają rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym za 2018 rok, kwoty  wpłaconych darowizn w 2019 roku, będą mogły być odliczone dopiero, w zeznaniu rocznym składanym w 2019 roku.

Po drugie do zeznania PIT-37 koniecznie wypełniamy załącznik PIT-0

Po trzecie musimy poinformować US, w jaki sposób chcemy otrzymać zwrot podatku, przelewem, czy przekazem pocztowym.

« Powrót

40. GODZINNE NABOŻEŃSTWO ADORACYJNE

W dniach 7, 8 i 9 lipca 2019 r. przeżywaliśmy doroczne tzw. 40. godzinne Nabożeństwo. Adoracjom przewodniczył Ks. Prof. Kazimierz Ostrowski z WSD w Łomży. ...

V ODPUST KU CZCI NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Dnia 27 czerwca 2019 r. w czwartek przeżyliśmy w naszym Sanktuarium piąty już odpust ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Sumie odpustowej o godz. 18.00 przewodniczył i piękne kazanie o ro...

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

9 czerwca 2019 r. po Mszy św. o godz. 12.00, której przewodniczył i kazanie wygłosił Ksiądz Dziekan obył się Marsz dla Życia i Rodziny ulicami naszego miasta: Skwerem Jana Pawła II ora...

IV ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH WIKARIUSZY

Dnia 3 czerwca 2019 r.  do Sanktuarium św. Idziego przyjechali koledzy wikariusze Ks. Karola i Ks. Emila, aby świętować 4 rocznicę swoich święceń kapłańskich (30.05.2015 r.) i 10 r...

KONFERENCJA KS. P. PAWLUKIEWICZA

Dnia 26 maja 2019 r. parafialny Ruch Czystych Serc zaprosił do naszego kościoła Ks. Piotra Pawlukiewicza, bardzo znanego w Polsce pisarza i głoszącego konferencje o dwóch różnych u...

Dane kontaktowe

Sanktuarium św. Idziego
w Wyszkowie
ul. Białostocka 12
07-200 Wyszków, Polska

Tel:+48 29 742 32 13
Mail:idzi-sanktuarium@wp.pl
Nazwa banku:Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Numer rachunku:16 8931 0003 0000 2495 2006 0001

Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:08.00 - 09.30 | 16.00 - 17.30
sobota:08.00 - 09.30

Formularz kontaktowy