Sakramenty

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU:

 

CHRZEST

Zgłoszenie chrztu dziecka należy dokonać na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.

Potrzebne dokumenty:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub był w innej parafii);
 3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres, zawód);
 4. zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania) rodziców dziecka i rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli nie należą do parafii, w której odbywa się chrzest dziecka);
 5. zaświadczenie odbytej spowiedzi rodziców dziecka i rodziców chrzestnych;
 6. rodzicami chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące;
 7. bezpośrednie liturgiczne przygotowanie do sakramentu chrztu świętego odbywa się po wieczornej Mszy św. przed dniem chrztu dziecka.

 

MAŁŻEŃSTWO

Potrzebne dokumenty:

 1. aktualna metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania  (6 miesięcy ważności);
 2. dowód osobisty;
 3. ostatnie świadectwo z religii;
 4. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (przy tzw. ślubie konkordatowym; odpis aktu ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny; odpis aktu zgonu współmałżonka, jeśli dotyczy osoby owdowiałej);
 5. zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii;
 6. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej oraz świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego;
 7. bezpośrednie liturgiczne przygotowanie do sakramentu małżeństwa odbywa się po wieczornej Mszy św. przed dniem ślubu.

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.

6 miesięcy przed wybraną datą ślubu: należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu.

3 miesiące przed ustaloną datą ślubu:

 1. w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny w obecności obojga narzeczonych (do spisania protokołu potrzebne będą dokumenty 1, 2, 3 i 4 w/w pozycji);
 2. po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi;
 3. młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi świętej.

 

DEKANALNA PORADNIA RODZINNA

Czynna w każdy wtorek o godz. 19.00

tel. 574 218 819

 

POGRZEB KATOLICKI

Potrzebne dokumenty:

 1. akt zgonu;
 2. zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu chorych i Wiatyku - Komunii świętej (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu wystawia je kapelan szpitala);
 3. jeśli zmarły był parafianinem w innej parafii - zaświadczenie właściwego Księdza Proboszcza o tym, że może mieć pogrzeb katolicki.

ODPUST ŚWIĘTEGO IDZIEGO

1 września 2017 r. przeżywaliśmy doroczny odpust ku czci św. Idziego dziękując Panu Bogu za relikwie naszego Patrona i III rocznicę ustanowienia kościoła sanktuarium św. Idziego. Kazani...

APELE JASNOGÓRSKIE GRUPY BIAŁEJ

Każdego roku, gdy pielgrzymi z Wyszkowa idą w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, na Wzgórzu Wyszkowskim przed Grotą Matki Bożej z Lourdes gromadzą się o godz. 21.00 na Apela...

40. GODZINNE NABOŻEŃSTWO

W dniach 7, 8 i 9 lipca 2017 r. przeżywaliśmy doroczne dni adoracji Najświętszego Sakramentu, tzw. 40. godzinne nabożeństwo, któremu przewodniczył Ks. Prałat Zygmunt Kopiczko, emerytowa...

ODPUST MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Dnia 27 czerwca 2017 r. przeżyliśmy trzeci w historii parafii odpust ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Bp Mirosła...

ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

Dnia 18 czerwca 2017 r. w naszym kościele Ks. Jerzy Błaszczak SAC świętował swój złoty jubileusz kapłaństwa. Dokładnie 18 czerwca 1967 r. w tym kościele sprawował swoją pierwszą Ms...

Dane kontaktowe

Sanktuarium św. Idziego
w Wyszkowie
ul. Białostocka 12
07-200 Wyszków, Polska

Tel:+48 29 742 32 13
Mail:idzi-sanktuarium@wp.pl
Nazwa banku:Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Numer rachunku:16 8931 0003 0000 2495 2006 0001

Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:10.00 - 12.00 | 16.00 - 17.15
sobota:10.00 - 12.00

Formularz kontaktowy