Sakramenty

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU:

 

CHRZEST

Zgłoszenie chrztu dziecka należy dokonać na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.

Potrzebne dokumenty:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub był w innej parafii);
 3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres, zawód);
 4. zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania) rodziców dziecka i rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli nie należą do parafii, w której odbywa się chrzest dziecka);
 5. zaświadczenie odbytej spowiedzi rodziców dziecka i rodziców chrzestnych;
 6. rodzicami chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące;
 7. bezpośrednie liturgiczne przygotowanie do sakramentu chrztu świętego odbywa się po wieczornej Mszy św. przed dniem chrztu dziecka.

 

MAŁŻEŃSTWO

Potrzebne dokumenty:

 1. aktualna metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania  (6 miesięcy ważności);
 2. dowód osobisty;
 3. ostatnie świadectwo z religii;
 4. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (przy tzw. ślubie konkordatowym; odpis aktu ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny; odpis aktu zgonu współmałżonka, jeśli dotyczy osoby owdowiałej);
 5. zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii;
 6. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej oraz świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego;
 7. bezpośrednie liturgiczne przygotowanie do sakramentu małżeństwa odbywa się po wieczornej Mszy św. przed dniem ślubu.

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.

6 miesięcy przed wybraną datą ślubu: należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu.

3 miesiące przed ustaloną datą ślubu:

 1. w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny w obecności obojga narzeczonych (do spisania protokołu potrzebne będą dokumenty 1, 2, 3 i 4 w/w pozycji);
 2. po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi;
 3. młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi świętej.

 

POGRZEB KATOLICKI

Potrzebne dokumenty:

 1. akt zgonu;
 2. zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu chorych i Wiatyku - Komunii świętej (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu wystawia je kapelan szpitala);
 3. jeśli zmarły był parafianinem w innej parafii - zaświadczenie właściwego Księdza Proboszcza o tym, że może mieć pogrzeb katolicki.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA AD 2017

Dnia 24 maja 2017 r. o godz. 16.00 Ks. Bp Tadeusz Bronakowski udzielił Sakramentu Bierzmowania grupie 96 osób z parafii św. Idziego.   ...

100. LECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH W SANKTUARIUM ŚW. IDZIEGO

13 maja 2017 r. w parafii przeżywaliśmy 100. rocznicę objawień fatimskich. Mszy św. i Nabożeństwu Fatimskiemu przewodniczył Ks. Bp Stanisław Stefanek. Na początku Mszy św. Ksiądz Biskup po...

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Dnia 7 maja 2017 r. w kościele parafialnym odbyła się Pierwsza Komunia Święta dla 123 dzieci w dwóch grupach: o godz. 10.30 i o godz. 12.00. Dzieci do Komunii św. przygotowane zostały pr...

3 MAJA 2017

3 maja 2017 r. - 361 rocznica oddania Polski obojga narodów pod opiekę NMP Królowej Polski przez króla Jana Kazimierza i 226 rocznica ustanowienia konstytucji 3 Maja. W...

XV PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ

30 kwietnia 2017 r. w Sali teatralnej Domu parafialnego odbył się XV Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej. Przegląd odbył się w obecności Starosty Powiatu Wyszkowskiego Pana B...

Dane kontaktowe

Sanktuarium św. Idziego
w Wyszkowie
ul. Białostocka 12
07-200 Wyszków, Polska

Tel:+48 29 742 32 13
Mail:idzi-sanktuarium@wp.pl
Nazwa banku:Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Numer rachunku:16 8931 0003 0000 2495 2006 0001

Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:10.00 - 12.00 | 16.00 - 17.15
sobota:10.00 - 12.00

Formularz kontaktowy